Anna Rekel psycholog, psychoterapeuta, mediator w sprawach cywilnych przy Sądach Okręgowych, fundator Fundacji Psychoterapii Rodzinnej, Kierownik NZOZ Poradni Psychologicznej, członek-założyciel Stowarzyszenia Psychologów i Psychoterapeutów Rodzinnych, członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych  Polsce, specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapii rodzinnej oraz w mediacjach w sprawach cywilnych dot. spraw rodzinnych i spadkowych.

  Psycholog Kraków

 NZOZ Poradnia Psychologiczna jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę Małopolski pod nr księgi rejestrowej 000000176920. Poradnia oferuję terapię dla dzieci i dorosłych:

 - diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych,

 - mediacje w sprawach cywilnych w tym rodzinnych i spadkowych, w tym na zlecenie sądu,

 - diagnostyka możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego,

 - rozpoznanie i leczenie ambulatoryjne zaburzeń natury psychologicznej,

 - poradnictwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów prawnych,

 - psychoterapia rodzinna, dzieci, indywidualna i grupowa,

 - interwencja kryzysowa,

 - Konsultacje lekarza psychiatry i lekarza seksuologa. 

  

Psycholog wystawia opinie psychologiczne.

  

Zapraszamy do kontaktu. Skierowanie nie jest wymagane.

 Wolne Terminy - Bez Kolejek - Anonimowo - Komfortowo

 

Psychoterapeuta@AnnaRekel.com.pl  

Rejestracja@TwojaFundacja.pl 

Psycholog, Psychoterapeuta Tel.: 694-470-888

 

 

Zaświadczenia i opinie psychologiczne są wydawane przez podmiot leczniczy (dawniej: NZOZ) wpisany do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem księgi rejestrowej 000000176920.

Nasze zaświadczenia i opinie są uznawane przez inne przychodnie, szpitale, poradnie, większość instytucji medycznych oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Nasza poradnia również akceptuję wszystkie skierowania, w tym skierowania od poradni psychologiczo pedagogicznej.

Zapraszamy.