Anna Rekel – psycholog, psychoterapeuta, fundator i darczyńca Fundacji Psychoterapii Rodzinnej, Kierownik NZOZ Poradni Psychologicznej, członek-założyciel Stowarzyszenia Psychologów i Psychoterapeutów Rodzinnych, specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapii rodzinnej.

 

NZOZ Poradnia Psychologiczna Fundacji Psychoterapii Rodzinnej jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr księgi rejestrowej 000000176920. Poradnia oferuję m.in. leczenie ambulatoryjne specjalistyczne dla dzieci i dorosłych:

diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych,

- diagnostyka możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego,

- rozpoznanie i leczenie ambulatoryjne zaburzeń natury psychologicznej,

- poradnictwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów prawnych,

psychoterapia rodzinna, dzieci, indywidulna i grupowa,

- interwencja kryzysowa.

 Zapraszamy do kontaktu. Skierowanie nie jest wymagane.