Anna Rekel psycholog, psychoterapeuta, fundator i darczyńca Fundacji Psychoterapii Rodzinnej, Kierownik NZOZ Poradni Psychologicznej, członek-założyciel Stowarzyszenia Psychologów i Psychoterapeutów Rodzinnych, członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych  Polsce, specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapii rodzinnej.

  Psycholog Kraków

 NZOZ Poradnia Psychologiczna jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę Małopolski pod nr księgi rejestrowej 000000176920. Poradnia oferuję terapię dla dzieci i dorosłych:

 - diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych,

 - diagnostyka możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego,

 - rozpoznanie i leczenie ambulatoryjne zaburzeń natury psychologicznej,

 - poradnictwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów prawnych,

 - psychoterapia rodzinna, dzieci, indywidualna i grupowa,

 - interwencja kryzysowa,

 - Konsultacje lekarza psychiatry i lekarza seksuologa. 

  

Psycholog wystawia opinie psychologiczne.

  

Zapraszamy do kontaktu. Skierowanie nie jest wymagane.

 Wolne Terminy - Bez Kolejek - Anonimowo - Komfortowo

 

Psychoterapeuta@AnnaRekel.com.pl  

Rejestracja@TwojaFundacja.pl 

Psycholog, Psychoterapeuta Tel.: 694-470-888;

Psychiatra, Seksuolog Tel.:575-419-758

 

 

Zaświadczenia i opinie psychologiczne są wydawane przez podmiot leczniczy (dawniej: NZOZ) wpisany do rejestru podmiotów leczniczych pod numerem księgi rejestrowej 000000176920.

Nasze zaświadczenia i opinie są uznawane przez inne przychodnie, szpitale, poradnie, większość instytucji medycznych oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Nasza poradnia również akceptuję wszystkie skierowania, w tym skierowania od poradni psychologiczo-pedagogicznej.

Zapraszamy.