Anna Rekel – psycholog, psychoterapeuta, fundator i darczyńca Fundacji Psychoterapii Rodzinnej, Kierownik NZOZ Poradni Psychologicznej, członek-założyciel Stowarzyszenia Psychologów i Psychoterapeutów Rodzinnych, członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych  Polsce, specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapii rodzinnej.

 Psycholog Kraków | Psychoterapeuta, Psycholog dziecięcy kraków

NZOZ Poradnia Psychologiczna Fundacji Psychoterapii Rodzinnej jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę Małopolski pod nr księgi rejestrowej 000000176920. Poradnia oferuję m.in. leczenie ambulatoryjne specjalistyczne dla dzieci i dorosłych:

diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych,

- diagnostyka możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego,

- rozpoznanie i leczenie ambulatoryjne zaburzeń natury psychologicznej,

- poradnictwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów prawnych,

- psychoterapia rodzinna, dzieci, indywidualna i grupowa,

- interwencja kryzysowa,

- Konsultacje lekarza psychiatry i lekarza seksuologa.

 

Lekarz Psychiatra i Seksuolog wystawia recepty w tym na leki refundowane, ZUS ZLA (dawniej L4), zaświadczenia lekarskie.

Psycholog wystawia opinie psychologiczne.

 

Zapraszamy do kontaktu. Skierowanie nie jest wymagane.